Verhuisbedrijvenvergelijk.nl
 
 
   
   
   Disclaimer

Disclaimer

BIJN Group aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de aangeboden informatie op de websites van BIJN Group. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

BIJN Group aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden - informatie op de websites van BIJN Group. BIJN Group behoudt zich dan ook het recht voor om de aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van BIJN Group.

Alle genoemde tarieven op deze website zijn onder voorbehoud.